بسیاری از محصولات مراقبت از مو آقایان تحت عنوان  ( مخصوص موهای خشک ) یا ( مخصوص مو های چرب ) ساخته می شوند ؛ عدم توجه به آن و استفاده از محصول اشتباه مو هایتان را خشک تر یا چرب تر می کند که طبیعتا خوب نیست ! پس هر فرد حتما باید نوع مو های خود را ( خشک یا چرب ) بداند . در ادامه به روش های تشخیص مو های چرب و خشک در آقایان می پردازیم :

راه های تشخیص مو های چرب و خشک

1- بالشت خود را بررسی کنید

صبح که از خواب بلند می شوید ، کف انگشتانتان را به بالشت بمالید سپس انگشتانتان را به هم بمالید . اگر احساس چرب بودن حس کردید مو های شما چرب و در غیر این صورت مو های شما خشک است .

2- از دستمال کاغذی استفاده کنید

یک روز بعد از حمام ، یک دستمال کاغذی را به آرامی  چند بار ، روی پوست سر خود بکشید . سپس دستمال کاغذی را زیر یک نور قرار دهید . اگر اثر چربی در آن دیدید مو های شما چرب و اگر نه مو های شما از نوع خشک است .

3- شوره سر

شوره سر یکی از رایج ترین بیماری های موهای چرب می باشد. پس اگر شوره سر دارید موهایتان چرب و اگر شوره سر ندارید از یکی از دو روش قبل برای فهمیدن این موضوع استفاده کنید .